Nuvarande användning

Föreningshuset Bygård är mötesplatsen för TUFs egna aktiviteter, som årsmötet och föreningens övriga sammankomster, möten och föreningsfester samt styrelsens möten.

Förutom separata tillställningar pågår kontinuerligt  olika evenemangstyper på Bygård.

Bygård är samlingspunkten för ett antal med TUF associerade föreningar och samfund.

Sångkören Vivandi repeterar och håller sina framföranden, som den årligen återkommande Vårkonserten på Bygård.

Gubbdagis – diskussionsklubben för “lediga”, äldre herrar sammanträder varje tisdag eftermiddag under trivsamma former på Bygård.

Munskänkarna i Vanda, en i TUFs regi nygrundad, snabbt växande verksamhet för spridande av vinkultur och vinkunnande, håller sina möten på Bygård en gång i månaden.

Teaterverksamhet på Bygård har långa traditioner och Vanda Teaterförening håller sina repetitioner på Bygårds-scenen.

Utöver föreningsaktiviteterna hyrs lokalen ut till privata tillställningar, som födelsedagsoch bröllopsfester, vilket ger ett välkommet driftsbidrag.