Tavastby Svenska Ungdoms- och Allmogeförening rf

Styrelsen  2019

ordförande Allan Buss
email allan.buss@gmail.com
tfn. 0503720267

viceordf. Westerlund Henrik 
email  westerlund.wessu@gmail.com 
tfn. 0445238956

kassör Carita Haga 
email carita.haga@chaccount.fi
tfn. 0400596598

ord.medlem Barby Fellman
email barby.fellman@folkhalsan.fi
tfn. 0503381379

ord.medlem Sixten Norrgrann.
email sixten.norrgrann@kolumbus.fi                                                   
tfn. 0458924469                                              

uth.ansv  Eeva  Buss 
email  bygard1908@gmail.com                                      
tfn.  tfn 0401496064

sekreterare Kerstin Lindström-Salmi
email kerstin.lindstrom.salmi@gmail.com
tfn.

suppleant  Göran Cainberg
email goran.cainberg@kolumbus.fi  
tfn. 0405046673

suppleant Marina Jussila

email jussilamarina@gmail.com
tfn. 0407460324