Tavastby Svenska Ungdoms- och Allmogeförening rf

Styrelsen  2024

ordförande Kia Lundberg-Kankare 
email  kiaviola@luukku.com
tfn. 040 6626 997

viceordförande  Barby Fellman
email  barby.fellman@gmail.com
tfn. 050 338 1379

kassör Carita Haga 
email hagacarita1@gmail.com
tfn. 040 059 6598

ord.medlem Håkan Sandell
email hs.sandell@gmail.com
tfn. 044 034 0949

uthyrning 
email  bygard1908@gmail.com
tfn.  040 662 6997

sekreterare Kerstin Lindström-Salmi
email kerstin.lindstrom.salmi@gmail.com
tfn. 050 591 7540