Gubbdagis 

Diskussionsklubben för “lediga”, äldre herrar sammanträder varje tisdag eftermiddag under trivsamma former på Bygård.