Munskänkarna i Vanda, en i TUFs regi nygrundad, snabbt växande verksamhet för spridande av vinkultur och vinkunnande, håller sina möten på Bygård en gång i månaden.

https://munskankarna.fi/vanda/vanda_hem/vinprovningar/